>
Artikkeli: Google Analytics -reaaliaikainen sivustoseuranta Case: DeAgostini - iProspect

Google Analytics -reaaliaikainen sivustoseuranta Case: DeAgostini

10
Apr

 

 

Google Analytics on tarjonnut reaaliaikaista sivustoseurantaa vuoden 2011 loppupuolelta lähtien. Reaaliaikainen sivustoseuranta on tarjolla kaikille, joilla on Google Analytics asennettuna sivustolleen. Toiminto tarjoaa loistavan alustan seurata reaaliajassa, miten esimerkiksi tv-mainonta tai viestit sosiaalisissa medioissa vaikuttavat sivuston käyttöön.


 

 

 

Nauhoitimme rinnakkain televisiosta mainoksen ja mainoksessa esiintyvän sivun reaaliaikaista sivustoseurantaa:

 

Mitä Casen aikana tapahtui?

 

Mainoksen loputtua televisiossa, nähdään suuri kasvu sivustoliikenteessä lähes välittömästi. Mainos itse ohjaa ostajat lehtipisteisiin, mutta mainoksessa näkyvä sivuston osoite ohjaa kiinnostuneet suoraan nettisivustolle ostoksen tekoon. Ihmiset päätyivät sivustolle sekä hakukoneesta että suoraan kirjoittamalla osoitteen selaimeen. Mainoksen vaikutus näkyy sivustolla todella pitkään. Vielä puolen tunnin jälkeen sivusto on varsin aktiivinen, mikä on hyvä merkki, koska kaupanteko sivustolla vaatii tietysti oman aikansa.

 

Direct, Search ja Paid search

On tärkeää huomioida, mistä liikenne sivustolle tulee. Suoran liikenteen osuus on todella pientä verrattuna hakukoneliikenteeseen – puolitoista minuuttia mainoksen päättymisestä 61 % sivuston liikenteestä on saapunut hakukoneen kautta. Neljän minuutin jälkeen jopa 65 % liikenteestä on hakukoneesta saapunutta ja 40 % hakusanamainontakampanjoinnin kautta. Kun kyseessä on kampanjalähtö, tulee hakusanamainontaa käyttää, jotta koko kysyntä katetaan hakukoneessa. Näkyvyys hakukoneessa ei ikinä ole taattua, mutta hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi ovat avaimet menestykseen ja kaupan maksimointiin.


Sivustoliikenne 30 minuuttia mainoksen esittämisestä.

 

Mainoksessa käytettävä sanasto

 

Hakukoneoptimoinnin avulla parannetaan näkyvyyttä hakukoneen orgaanisissa hakutuloksissa. Kuten tämä tapaus ja aiemmat tutkimukset selvästi osoittavat, televisiomainonta ajaa ihmiset verkkoon ja hakukoneeseen. Mainoskampanjoiden alla onkin ehdottoman tärkeä varmistaa se, että oma sivusto löytyy hakukoneesta mainoksessa käytetyllä sanastolla. Näkyvyys saattaa usein jopa olla heikkoa omilla bränditermeillä.

 

Dual screening

 

”Dual screening” on ilmiö, josta puhutaan yhä useammin, kun kuvaillaan ihmisten median käyttöä. Se tarkoittaa, että käytetään samanaikaisesti kahta digitaalista pintaa median kulutukseen. Esimerkiksi television ohella seurataan mobiililaitteella tai kannettavalla tietokoneella tapahtumia verkossa ja haetaan tietoa televisiossa esiintyvistä kiinnostavista asioista. Kuten videossa osoitetaan, näkyy televisiomainoksesta aiheutuva liikenne lähes välittömästi sivustolla.

 

Googlen, Ipsosin ja MMA:n (Mobile Marketing Association) toteuttama tutkimus vuodelta 2011 osoittaa ihmisten käyttävän älypuhelimia samanaikaisesti TV:n kanssa. Käyttäjät myös odottavat, että he pystyvät älypuhelimellaan saamaan saman tiedon verkkosivulta kuin pöytätietokoneella. Mainostajan olisi hyvä tarkastaa onko sivusto selattavissa myös mobiililaitteella ennen kuin ihmiset löytävät sinne näillä laitteilla. Mielenkiintoista on myös se, että 35 % älypuhelimella tietoa hakeneista jatkavat tiedonhakua pöytätietokoneella. Kysymys kuuluukin, että tiedostetaanko tämä käyttäytyminen mainostajien keskuudessa? Tämä mahdollistaisi esimerkiksi sen, että voitaisiin toteuttaa yhä interaktiivisempia ja reaaliaikaisia mainoskokonaisuuksia eri medioiden välillä.

 

 

iProspect Finlandin Performance Marketing Consultant Toni Westerholm

 

 

Lisäluettavaa:

Vastaavanlainen tutkimus Norjan toimistosta

DeAgostini Finland

 

 

 

 

What do you think?

Name required

Website